صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۶۲۲ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۹۵۶ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۸۷۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۸۰۲ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۶۶۶ دفعه
موضوع : اخبار