صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۴۹۰ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۸۱۰ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۷۳۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۶۷۳ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۵۲۴ دفعه
موضوع : اخبار