تم هاین‌لاین در سایت قدیم

داستان «همه‌ی شما زامبی‌ها»، ترجمه‌ی «مهدی بنواری»

داستان «آن‌ها» ترجمه‌ی علیرضا قسمتی

داستان «خط زندگی» ترجمه‌ی روزبه‌کاشانی