ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار پیش‌شماره‌ی ۱

تغییر کرده‌ایم. باز هم تغییر کرده‌ایم. گروهی که امروز این مجموعه را برای شما آماده کرده است، از زمان «باشگاه اینترنتی بعد هفتم» و محفل شبانه‌ی زیرآبیوسی‌ها و تأسیس آن وب‌گاه هواداری با نشانی zirabious.org، در حال تکامل بوده است.

«آکادمی فانتزی» اولین نتیجه‌ی دگردیسی وب‌گاه و خود ما بود که به شکل‌گیری مفهومی گسترده‌تر از تلاش برای مرجع ادبیات علمی‌تخیلی و فانتزی بودن و در نهایت تأسیس «گروه ادبی گمانه‌زن» انجامید. این گروه از مجموعه افرادی علاقمند و فراتر از علاقمند (یعنی کسانی که به طور ساخت‌یافته در مورد این گونه‌ی ادبی تحقیق و کار می‌کنند.) تشکیل شده است که هدف خود را گسترش هر چه بیشتر این گونه در زبان فارسی قرار داده‌اند.

در این مختصر از تعریف گسترده و مفهومی می‌گذریم. این کار پیش‌تر در آفرینش «مانیفست ادبیات گمانه‌زن» صورت گرفته است و کارهایی بیشتری از این دست هم در راه است. چرایی و چیستی هدف مورد اشاره هم جداگانه به تفصیل بررسی خواهد شد. اما پیش از هر صحبت دیگری بگذارید برای ثبت در تاریخ ببینیم منظور ما از «ادبیات گمانه‌زن» چیست.