صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۹۵۳ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۲۵۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۱۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۱۸۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۰۱۴ دفعه
موضوع : اخبار