صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۶۶۶ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۹۹۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۹۱۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۸۴۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۷۰۷ دفعه
موضوع : اخبار