صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۸۳۲ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۲٬۱۵۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۲٬۰۸۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۲٬۰۰۲ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۸۶۴ دفعه
موضوع : اخبار