صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۵۶۰ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۸۹۱ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۸۱۳ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۷۴۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۶۰۸ دفعه
موضوع : اخبار