صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۳۸۵ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۶۹۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۶۲۲ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۵۶۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۴۱۲ دفعه
موضوع : اخبار