صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۴۴۲ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۷۶۰ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۶۸۷ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۶۳۱ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۴۸۰ دفعه
موضوع : اخبار