صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۹۹۳ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۲۹۱ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۵۳ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۱۳ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۰۴۶ دفعه
موضوع : اخبار