صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۲۷۴ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۵۵۷ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۵۰۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۴۷۲ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۳۰۶ دفعه
موضوع : اخبار