صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۰۳۶ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۳۳۵ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۳۰۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۵۵ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۰۸۸ دفعه
موضوع : اخبار