صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۲۰۶ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۴۸۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۴۴۷ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۴۱۱ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۴۶ دفعه
موضوع : اخبار