صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۷۹۳ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۲٬۱۱۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۲٬۰۴۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۹۶۶ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۸۲۵ دفعه
موضوع : اخبار