صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۳۳۱ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۶۱۸ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۵۵۱ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۵۱۳ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۳۴۹ دفعه
موضوع : اخبار