صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۰۰۶ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۳۱۰ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۷۶ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۲۹ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۰۶۰ دفعه
موضوع : اخبار