صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۰۶۹ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۳۶۷ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۳۳۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۲۸۵ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۱۲۱ دفعه
موضوع : اخبار