صد و سی امین نشست گروه ادبیات گمانه زن( آکادمی فانتزی) همراه با گروه ادبی میوز با موضوع هم خوانی داستان «پرندگان شر» آرمان سلاح ورزی، پنجشنبه به تاریخ ٢۴ بهمن ١٣٩٢ در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۱۳۴ دفعه
موضوع : اخبار
صد و بیست و نهمین نشست گروه ادبیات گمانه زن چهارشنبه به تاریخ 9 بهمن ماه در محل همیشگی نشست های گروه ادبیات گمانه زن برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۴۲۷ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۳۹۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۳۴۴ دفعه
موضوع : اخبار
نمایش : ۱٬۱۸۳ دفعه
موضوع : اخبار