صد و سیزدهمین نشست حضوری گروه ادبیات گمانه‌زن (آکادمی فانتزی) در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در تاریخ ٢۹ خرداد ۱۳۹٢ برگزار خواهد شد.
نمایش : ۲٬۱۶۵ دفعه
موضوع : اخبار
وبگاه افسانه‌ها در نظر دارد که از این پس به صورت سالیانه مسابقه‌ی بزرگ داستان‌نویسی کشوری را برگزار نماید. موضوع اصلی این مسابقه ادبیات گمانه‌زن ( Speculative fiction ) می‌باشد.
نمایش : ۱٬۹۸۵ دفعه
موضوع : اخبار
صد و دوازدهمین نشست حضوری گروه ادبیات گمانه‌زن( آکادمی فانتزی) در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در تاریخ 8 خرداد ۱۳۹٢ برگزار خواهد شد. در این جلسه از کتابِ «قصه‌هایی برف و هندوانه» رونمایی خواهد شد.
نمایش : ۱٬۹۰۷ دفعه
موضوع : اخبار
صد و دوازدهمین نشست حضوری گروه ادبیات گمانه‌زن( آکادمی فانتزی) در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در تاریخ 8 خرداد ۱۳۹٢ برگزار خواهد شد. در این جلسه از کتابِ «قصه‌هایی از برف و هندوانه» رونمایی خواهد شد.
نمایش : ۲٬۰۲۱ دفعه
موضوع : اخبار
صد و یازدهمین نشست حضوری گروه ادبیات گمانه‌زن( آکادمی فانتزی) در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹٢ برگزار خواهد شد.
نمایش : ۱٬۷۲۴ دفعه
موضوع : اخبار