ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۹ و ۱۰

تنوع موجوداتی که در دنیاهای فانتزی با آن‌ها سر و کار داریم، آن قدر می‌شود که تدوین فرهنگ‌نامه‌ی جامع آن‌ها –در صورت امکان چنین امری- به چندین و چند مجلد بالغ شود. تا به امروز نویسندگان، محققان و منتقدان ادبی بسیاری بارها و بارها در فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌های گمانه‌زن، به جمع‌آوری و فهرست کردن موجودات فانتزی از فرهنگ‌ها و ملل گوناگون اقدام کرده‌اند که از جمله معروف‌ترین آن‌ها باید به «دانش‌نامه‌ی فانتزی» به کوشش جان کلوت و کتاب «موجودات خیالی» بورخس اشاره داشت.  نمونه‌های محدود و منحصر به دنیاهای فانتزی خاص نیز در این میان وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها «موجودات شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها»، نوشته‌ی جی. کی. رولینگ است که به طور خاص به دنیای موجودات خیالی مجموعه‌ی هری پاتر اختصاص دارد. گرچه کامل‌ترین این نمونه‌ها نیز فاقد شرط جامعیت بوده و جدای آن که تمامی موجودات از فرهنگ‌های گوناگون را در بر نمی‌گیرند، در صورت در نظر گرفتن موجودات اساطیری در زمره‌ی طبقه‌بندی موجودات فانتزی، این عدم جهان‌شمولی و نقص خود را بیشتر نمایان می‌کند.