ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۶

آن‌هایی که با ما بوده‌اند و آن‌هایی که خودشان برای دل کاری انجام داده‌اند می‌دانند که این کار حساب بردار نیست. هر چه قدر هم که تلاش کنیم کار را در حساب و کتاب بیاوریم نمی‌شود و گاهی کار دست آدم می‌دهد. مجموعه‌ای که الان در دست که نه، روی نمایشگر رایانه‌تان دارید، از همین فوران‌های ناگهانی کارهای دل است! اسمش را گذاشته‌ایم ویژه‌نامه‌ی راجر زلازنی. اگر با ما بوده‌اید و روند داستان‌های فانتزی را دنبال کرده‌اید می‌دانید که زلازنی در داستان‌های فانتزی یکی از نویسندگان به نام است. هر چند هیچ گاه آن طور که شایسته‌ی زیبایی داستان‌ها و شیوایی کلامش است، ستوده نشده است. کارهای زلازنی از همان چیزهایی هست که می‌شود آن‌ها را خواند و باز خواند و هر بار مزمزه کرد و لذت برد.