ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۲۵

گاهی در تولید ماهنامه مشکلاتی پیش می‌آید؛ یا ترجمه کم است یا نگارش نیست. گاهی کارها با تاخیر می‌رسند، پر از غلط املایی هستند، رسم‌الخط یا حتا نیم‌فاصله در آن‌ها رعایت نشده و پانویس‌هایشان باید استانداردسازی شود. و با این که بارها اعلام شده که مطالب با عکس مناسب ارسال شوند، در صد و بیست و دو درصد موارد (!) هیچ عکسی وجود ندارد و باید کشف کنی چه جور عکسی برای چه مطلبی خوب است، بعد عکس پیدا کنی، بعد لینک بدهی و هزار دردسر دیگر. و گاهی که نه، همیشه این وسط یک مشت کار دیگر هست که همه دارند و ربطی به ماهنامه ندارد و اولویت انجامشان هم قطعاً از شگفت‌زار بیشتر است.