ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۲۲ و ۲۳

شگفت‌زار رسانه‌ی ادبیات گمانه‌زن است. هدفی ندارد جز برآوردن عطش خواننده‌ی فارسی‌زبان به علمی‌تخیلی، فانتزی و وحشت. شگفت‌زار مثل یک دوز ماهانه از داروی شفابخش ع‌ت‌ف‌و می‌ماند! و حالا شگفت‌زار مروج برتر ع‌ت‌ف‌و هم هست.

حدود سه سال است که شگفت‌زار منتشر می‌شود. این شماره‌ی 22 و 23 است و شماره‌ی 24 هم در تنور، آماده‌ی پخت. تا به حال ویژه‌نامه فراوان داشته است نمونه‌اش همین شماره- و خواهد داشت. برنامه‌های بزرگی هم در سر دارد. شگفت‌زار می‌خواهد بزرگتر هم بشود.