ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۱۴

اولین باری که در جلسات حضوری آکادمی فانتزی در محل انجمن نویسندگان شرکت کردم مطمئن نبودم قرار است با چه چیزی روبه‌رو شوم. مسلما انتظار نداشتم از «درهای پشتی» ماتریکسی عبور کنم یا با گاندالف و دار و دسته‌اش ملاقات کنم. نمی‌خواهم بگویم اتفاقی که افتاد دقیقا همین بود. اما حسی مشابه داشت. به عنوان یک Geek (که حتی مترادفی برای آن در زبان ما وجود ندارد) حس کردم بعد از شکنجه‌ای طولانی که در آن نسبت به حقانیت خودم به شک افتاده بودم، بالاخره به خانه رسیدم.