ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۱۲

در این شماره نگاه کوتاهی به سودجویی انسان‌ها از تکنولوژی داریم. از زمان انقلاب صنعتی، همواره بوده‌اند کسانی که سنگ پیشرفت‌های تکنولوژیک را به سینه می‌زدند و آن را تنها راه نجات و سعادت بشری می‌دانستند و از سوی دیگر، کسانی که شاید بتوان آن‌ها را بدبین دانست و فکر می‌کردند که تکنولوژی با به وجود آوردن رفاه و آرامش بیشتر برای بشر، راه را برای سودجویی عده‌ای باز می‌کند و در نهایت آن چه به قصد آسایش انسانی ساخته شده، زنجیری بر پای آزادی‌اش خواهد شد.

نمونه‌ی چنین دیدگاهی داستان «مرده» است. اگر زمانی تکنولوژی این داستان در جهان امروزی به دست آید، آیا مطمئنیم که شرایطی متفاوت با این داستان انتظارمان را خواهد کشید؟ یا همان طور که نویسنده بیان داشته، این تکنولوژی تنها یک گام به سوی نابودی بشر به دست خودش خواهد بود؟