ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۱۱

«بعد هفتم»، اولین باشگاه علمی‌تخیلی فارسی زبان، وب‌گاهی بود که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ دایر بوده و به صورت عمده به ادبیات علمی‌تخیلی می‌پرداخت. باشگاه توسط گروهی از علاقه‌مندان علمی‌تخیلی تأسیس شد و هدف از تأسیس باشگاه بعد هفتم، فراهم آوردن جایگاهی قابل اعتماد در اینترنت برای ارائه‌ مطالب مرتبط با ادبیات علمی‌تخیلی و فانتزی، به زبان فارسی و برای دوست‌داران فارسی‌زبان این شاخه از ادبیات عنوان شده بود.

از جمله فعالیت‌هایی که از باشگاه پا گرفت، «گروه زیرآبیوس» بود. زیرآبیوس در حقیقت محفل شبانه‌ی باشگاه بود که به صورتی مابین جلسات حضوری و گفتگوی آفلاین در تالارهای گفتگو برگزار می‌شد و اعضای تقریباً ثابتی داشت...