ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۱

به قول قدیمی‌ها الوعده وفا! پس از سه پیش‌شماره و دو ماه مرخصی استحقاقی برای هیأت تحریریه، اولین شماره‌ی مجله‌ی گروه ادبیات گمانه‌زن (آکادمی فانتزی) را به همه‌ی علاقمندان ژانر ادبیات گمانه‌زن تقدیم می‌کنیم.

به آن‌هایی که در راه‌های بی‌شمار فضا و فرافضا، مابین جهان‌های موازی و مجازی جهش می‌کنند؛ به آن‌هایی که شمشیرهای جادوشان را در نبرد سنتی بین خیر و شر، مابین روشنایی و ظلمات به کار می‌گیرند و آن‌هایی که در هندسه‌های چندبعدی هراس، بین دنیای بی‌نهایت درون و خوف بیرون سیر می‌کنند.

این شماره، اولین شماره‌ی مجله‌ی ادبیات گمانه‌زن،  هدیه‌ای است به تمام طرفداران؛ طرفداران ژانرهای علمی‌تخیلی، فانتزی و وحشت. به همه‌ی آن‌هایی که در این شش سال و نیم یاور و همراه ما بودند و به همه‌ی‌آن‌هایی که می‌خواهند بدانند حرف ادبیات گمانه‌زن چیست.