سخن ماه

به قول قدیمی‌ها الوعده وفا! پس از سه پیش‌شماره و دو ماه مرخصی استحقاقی برای هیأت تحریریه، اولین شماره‌ی مجله‌ی گروه ادبیات گمانه‌زن (آکادمی فانتزی) را به همه‌ی علاقمندان ژانر ادبیات گمانه‌زن تقدیم می‌کنیم.

به آن‌هایی که در راه‌های بی‌شمار فضا و فرافضا، مابین جهان‌های موازی و مجازی جهش می‌کنند؛ به آن‌هایی که شمشیرهای جادوشان را در نبرد سنتی بین خیر و شر، مابین روشنایی و ظلمات به کار می‌گیرند و آن‌هایی که در هندسه‌های چندبعدی هراس، بین دنیای بی‌نهایت درون و خوف بیرون سیر می‌کنند.

این شماره، اولین شماره‌ی مجله‌ی ادبیات گمانه‌زن،  هدیه‌ای است به تمام طرفداران؛ طرفداران ژانرهای علمی‌تخیلی، فانتزی و وحشت. به همه‌ی آن‌هایی که در این شش سال و نیم یاور و همراه ما بودند و به همه‌ی‌آن‌هایی که می‌خواهند بدانند حرف ادبیات گمانه‌زن چیست.

خلاصه‌ی آن‌چه گذشت این بود که «گروه ادبیات گمانه‌زن» (همان «آکادمی فانتزی» آشنای قدیمی)، بر آن شد که برای هماهنگی با شرایط روز و نیاز اکنون جامعه دست به تغییری بنیادی در ساختار کاری و ارایه‌ی خود بزند. در همین راستا فعالیت گروه به دو بخش اصلی تقسیم شد، گروه هویتی مستقل یافت و دو وب‌گاه آکادمی فانتزی (برای دنبال کردن مباحث بنیادی و تحقیقاتی) و فنزین (برای ایجاد حرکت در بخش هواداری و آموزشی) با تیم‌های مجزا و مستقل شروع به فعالیت‌هایی تازه کردند.

فعالیت‌های «فنزین» (وب‌گاه هواداری) با زحمت‌های دوستان جوان گروه شروعی امیدبخش داشت که به زودی با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم. آکادمی فانتزی هم به صورت ماهنامه دگردیسی یافت. ماهنامه‌ای که تا به حال سه پیش‌شماره‌ی آزمایشی آن را تقدیم حضور علاقمندان کرده‌ایم و اینک اولین شماره‌ی آن پیش روی شماست.

بحث‌هایی طولانی بر سر شیوه و روند کار صورت گرفت. سرانجام علاوه بر روندهای داخلی که بعدها بیشتر در مورد آن‌ها خواهیم گفت، قرار بر این شد که مجله به صورت مجموعه‌ای از مطالب داستانی و تحقیقاتی ترکیب‌بندی شود و در فواصل زمانی معین، به مناسبت‌های مرتبط، پرونده‌هایی تخصصی بر تمرکز بر برخی مسایل مهمتر و جالب توجه‌تر تهیه شده و در مجله ارایه شود.

هیأت تحریریه دوره‌ی آزمایشی مجله خانم‌ها شیرین سادات صفوی، سمیه کرمی و آقایان محمد حاج زمان و بهزاد قدیمی برای یک دوره‌ی چهار ماهه‌ی دیگر، گردانندگان اصلی مجله خواهند بود و خانم سادات صفوی با پیشنهاد سردبیر گروه ادبی، با رأی هیأت تحریریه به عنوان سردبیر مجله‌ی ادبیات گمانه‌زن، «شگفتزار»، برگزیده شد. برای این عزیزان و همه‌ی همکاران ثابت و دوره‌ای آن‌ها آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.

سخن آخر این که، کار این مجله، همانند سایر فعالیت‌های گروه ادبیات گمانه‌زن، فعالیتی است که تنها با مشارکت کاربران و خوانندگان و همراهان و یاوران قدیمی و تازه امکان ادامه خواهد داشت.

مهدی بنواری

گروه ادبیات گمانه‌زن

به قول قدیمی‌ها الوعده وفا! پس از سه پیش‌شماره و دو ماه مرخصی استحقاقی برای هیأت تحریریه، اولین شماره‌ی مجله‌ی گروه ادبیات گمانه‌زن (آکادمی فانتزی) را به همه‌ی علاقمندان ژانر ادبیات گمانه‌زن تقدیم می‌کنیم.

به آن‌هایی که در راه‌های بی‌شمار فضا و فرافضا، مابین جهان‌های موازی و مجازی جهش می‌کنند؛ به آن‌هایی که شمشیرهای جادوشان را در نبرد سنتی بین خیر و شر، مابین روشنایی و ظلمات به کار می‌گیرند و آن‌هایی که در هندسه‌های چندبعدی هراس، بین دنیای بی‌نهایت درون و خوف بیرون سیر می‌کنند.

این شماره، اولین شماره‌ی مجله‌ی ادبیات گمانه‌زن،  هدیه‌ای است به تمام طرفداران؛ طرفداران ژانرهای علمی‌تخیلی، فانتزی و وحشت. به همه‌ی آن‌هایی که در این شش سال و نیم یاور و همراه ما بودند و به همه‌ی‌آن‌هایی که می‌خواهند بدانند حرف ادبیات گمانه‌زن چیست.

خلاصه‌ی آن‌چه گذشت این بود که «گروه ادبیات گمانه‌زن» (همان «آکادمی فانتزی» آشنای قدیمی)، بر آن شد که برای هماهنگی با شرایط روز و نیاز اکنون جامعه دست به تغییری بنیادی در ساختار کاری و ارایه‌ی خود بزند. در همین راستا فعالیت گروه به دو بخش اصلی تقسیم شد، گروه هویتی مستقل یافت و دو وب‌گاه آکادمی فانتزی (برای دنبال کردن مباحث بنیادی و تحقیقاتی) و فنزین (برای ایجاد حرکت در بخش هواداری و آموزشی) با تیم‌های مجزا و مستقل شروع به فعالیت‌هایی تازه کردند.

فعالیت‌های «فنزین» (وب‌گاه هواداری) با زحمت‌های دوستان جوان گروه شروعی امیدبخش داشت که به زودی با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم. آکادمی فانتزی هم به صورت ماهنامه دگردیسی یافت. ماهنامه‌ای که تا به حال سه پیش‌شماره‌ی آزمایشی آن را تقدیم حضور علاقمندان کرده‌ایم و اینک اولین شماره‌ی آن پیش روی شماست.

بحث‌هایی طولانی بر سر شیوه و روند کار صورت گرفت. سرانجام علاوه بر روندهای داخلی که بعدها بیشتر در مورد آن‌ها خواهیم گفت، قرار بر این شد که مجله به صورت مجموعه‌ای از مطالب داستانی و تحقیقاتی ترکیب‌بندی شود و در فواصل زمانی معین، به مناسبت‌های مرتبط، پرونده‌هایی تخصصی بر تمرکز بر برخی مسایل مهمتر و جالب توجه‌تر تهیه شده و در مجله ارایه شود.

هیأت تحریریه دوره‌ی آزمایشی مجله خانم‌ها شیرین سادات صفوی، سمیه کرمی و آقایان محمد حاج زمان و بهزاد قدیمی برای یک دوره‌ی چهار ماهه‌ی دیگر، گردانندگان اصلی مجله خواهند بود و خانم سادات صفوی با پیشنهاد سردبیر گروه ادبی، با رأی هیأت تحریریه به عنوان سردبیر مجله‌ی ادبیات گمانه‌زن، «شگفتزار»، برگزیده شد. برای این عزیزان و همه‌ی همکاران ثابت و دوره‌ای آن‌ها آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.

سخن آخر این که، کار این مجله، همانند سایر فعالیت‌های گروه ادبیات گمانه‌زن، فعالیتی است که تنها با مشارکت کاربران و خوانندگان و همراهان و یاوران قدیمی و تازه امکان ادامه خواهد داشت.

مهدی بنواری

گروه ادبیات گمانه‌زن