یادداشت تحریریه

 

هر شمارهی جدیدی هر مجلهای که قرار است آماده شود، میتواند کل تحریریهی آن نشریه را از صرافت درآوردن مجله بیاندازد! کار فرهنگی و مجله درآوردن همیشه همین طور بوده است. این را به عنوان تحریریهی شگفتزار نمیگویم، از خیلیهای دیگر هم شنیدهام و خودم هم جاهای دیگری به دفعات تجربهاش کردهام.

شگفتزار بزرگتر شده و از آن طرف، این روزها هر کدام از اعضای تحریریه و دور و بریها کمکم کتابها یا ترجمههای کاغذیشان سر از بازار نشر درمیآورد، یا در نوبت بیرون آمدن است و دور شگفتزار هم که نباشند، آنقدر توانمندی دارند که راهشان را ادامه دهند. اعتبارش هم بیشتر است. اما اگر خاک مجله خورده باشی، میدانی هر قدر هم سخت باشد درآوردن مجله و بخشیدن عطایش چه خوب هم به لقایش میچربد، جنس دیگری دارد که تو را پاگیر میکند. جدای همه اینها، از من که بپرسی، هر ماه هم یک کتاب بدهی بیرون، هفتهای هم یک مجله دربیاید که دو تا داستان یا ترجمه از تو داشته باشد، دور جمعی که خودمان ساختهایم نباشد، آنقدر مزه اش زیر دندانت نمیآید. برای من که این طور است

محمد حاج زمان

 

 


 

نوروزتان پیروز. سالی که گذشت یکی از پرتکاپوترین سال‌ها برای آکادمی فانتزی و همراهانش بود. سالی پر از اتفاقات تازه و موقعیت‌های نو. بد نیست یادی از تمامی دوستانی بکنیم که در کنار ما بودند و امروز از ما دورند. بهزاد قدیمی و علیرضا سیاه‌پیرانی و حسین شهرابی که همیشه دلمان برایشان تنگ می شود و بسیاری دیگر که هرگز فراموش نمی‌شوند. و سپاسگذاریم به خاطر همه‌ی کسانی که امروز با ما هستند و از زحمات ایشان قدردانی می‌کنیم. از سویی همواره چشم به راه همکاری‌های بیش‌تر و روابط سازنده و صادقانه با همه‌ی کسانی هستیم که آرمانی مشابه در سر دارند.

  

سالی که گذشت، سال فرصت‌هایی طلایی برای آکادمی بود. فرصت‌هایی که بذر آن‌ها کاشته شده و از این رو در سالی که پیش رو داریم مطمئناً شاهد تغییرات شایان توجهی در ساختار و رویه‌ی این گروه ادبی خواهیم بود. ساختاری که امیدواریم به نزدیکی هر چه بیشتر گروه و مخاطبانش بینجامد. سدها و فاصله‌ها برداشته شوند و برقراری ارتباط تا حد ممکن تسهیل شود. به امید این که این تغییرات باب طبع همراهان قدیمی و جدیدمان باشد و باعث شود روند ترویج گونه‌ی ادبی گمانه‌زن در بین هم‌میهنانمان پایدار بماند. چون ادبیات گمانه‌زن پیش از هر چیز به ما می‌آموزد که امیدمان را از دست ندهیم. اگر امید را در دل‌هایمان زنده نگه داریم، هرگز برده نخواهیم بود.

فرزین سوری

 

 


 

 

ما یک سال دیگر را هم با تمام دشواری‌ها، خوبی‌ها و بدی‌هایش پشت سر گذاشتیم. آکادمی فانتزی‌مان سال دیگر هشت سالش می‌شود و شگفت‌زارمان یک‌سالگی را پشت سر گذاشته. شما هم که وقت گذاشتی و داری تبریک ما را می‌خوانی، لابد از یک جای این همه سال(بله دیگر برای ما این همه سال است)، همراه ما شدی و لابد برایت آن‌قدر جذابیت داشته که حتا بخش‌های غیرداستانی‌اش را هم بخوانی. پس سال نویت مبارک باشد ای همراه. امید آن که با مطالب این نشریه، به سرزمین‌های شگفتِ گذشته و آینده سفر کرده باشی و خیال‌های خوشی در سر پرورانده باشی. امید آن که سال‌های بعد تبریک سال نوی شگفت‌زار را روی کاغذهای خوب و مهربان بخوانی و شاید حتا یک کارت تبریک سال نو هم کنارش پیدا کنی.

سمیه کرمی