شگفت‌زار بر می‌گردد

... نکته این‌جاست که شگفت‌زار اصلاً نرفته بود؛ از روزی که بابت خستگی و کار زیاد و مشغله و هزار مشکل دیگر تصمیم بر این شد که شگفت‌زار را تعطیل کنیم، صحبت از یک نسخه‌ی آخر بود. یک نسخه که به مناسبت اتمام کار شگفت‌زار تولید شود و موضوع کلی آن هم «مرگ» باشد... اما ناخودآگاه این موضوع تغییر کرد و تبدیل به «ققنوس» شد و مثل این می‌مانست که از این راه می‌خواستیم نشان دهیم بالاخره دوباره از خاکستر برمی‌خیزیم... اما عجیب‌تر این که این شماره‌ی آخر هم هیچ‌وقت در نیامد! دائم در و تخته به هم خورد و برنامه پشت برنامه پیش آورد تا بالاخره از خیرش گذشتیم و یک دفعه تصمیم گرفتیم اصلاً حالا که شماره‌ی آخری نداشته‌ایم، به کار ادامه دهیم!

داستان ما مثل «راما» می‌ماند؛ بهتر است مطمئن باشید که بالاخره یک روزی دوباره بر می‌گردیم، حتا روزی که هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کند. این تعهد به ارائه‌ی محتوای ع‌ت‌ف برتر از هر نظر، همچنان بر وجدان ما سنگینی خواهد کرد و همیشه خواهند بود کسانی که بار میان راه مانده را بر دارند و ادامه دهند.
اما تغییرات؛ به مناسبت بازگشت دوباره، در مورد نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب زیاد فکر کردیم و زیاد حرف زدیم. تصمیم بر این شد که از این به بعد به جای انتشار یک نسخه‌ی کامل ماهانه، مطالب را تک‌تک و به تدریج در طول ماه بالا بگذاریم و در نهایت هم فایل کلی را آخر ماه منتشر کنیم. قرار ما برای شروع هر چرخه از انتشار مطالب، حدود هفتم هر ماه است.
قالب سایت هم به همین مناسبت تغییر کرده تا تاکید بیشتری بر مطالب جدید شود. از این بابت باید از تمام دوستانی که در این زمینه به ما کمک کردند، من‌جمله مسعود مقدم، حسین عزیزآبادی و محمد حاج‌زمان تشکر کنم. مطمئناً به مرور زمان و با مشاهده‌ی سایت و با آمدن مطالب جدید، پی به مزیت‌های این روش تازه خواهید برد. با این حال همچنان از پیشنهادات و انتقادات سازنده‌ی شما استقبال می‌کنیم، چرا که شگفت‌زار برای شما برگشته است.
در نهایت، ممنون که در این بازه همچنان از شگفت‌زار سراغ می‌گرفتید و ممنون از این که ناامید نشدید و ممنون از این که در آینده ما را یاری بیشتری خواهید داد.   
شیرین سادات صفوی