سخن ماه

سال نو مبارک؛

یک سال دیگر هم از عمر شگفت‌زار گذشت و بزرگتر شد. سال 91 برای ما هم خوب بود و هم بد؛ شگفت‌زار هم یک جور ماهیت و موجودیت است و از فراز و نشیب زندگی بی‌بهره نیست. شماره‌های خوبی داشت که مطالب خوبی برایش رسیده بود و شماره‌های کمتر بهتری که شاید با تاخیر و مشکلات فراوان منتشر می‌شدند. با این حال تعهد شگفت‌زار به انتشار ماهانه یک شماره مجله‌ی علمی‌تخیلی‌فانتزی‌وحشت همچنان پابرجا بود و هیات تحریریه توانست یک سال دیگر را هم به هر طریق ممکنه بالاخره به پایان برساند.

برای سال آینده هم برنامه وجود دارد؛ یعنی شگفت‌زار شاید هیچ‌وقت از نظر ایده و خلاقیت کم نیاورد، اما مشکل بزرگش برای عملی کردن این ایده‌ها نیروی کار بوده و احتمالاً خواهد بود. اگر دوستان متحد شوند و اوضاع بر وفق مراد پیش رود و نیروهای طبیعی دست در دست هم دهند و سیارات به کمک ستاره‌ها صورت شانس را به سوی ما بچرخانند، خبرهای خوشی هم در راه خواهد بود.

و از این حرف‌ها گذشته، این ویژه‌نامه‌ی عید است و به رسمی که خودمان چند سالی است برقرار کرده‌ایم، تماماً داستان تا راحت‌خوان باشد و سرگرم کننده‌ی افرادی که در ایام تعطیل دلشان برای «ع‌ت‌ف‌و» هم تنگ می‌شود. امید این است که بخوانید و لذت ببرید و شاید هوس کنید تا دست به قلم ببرید و خودتان بنویسید یا ترجمه کنید که مطمئناً از نیک‌ترین اعمال خواهد بود.

 

عید خوب و سال پرباری داشته باشید؛

شیرین سادات صفوی، سردبیر شگفت‌زار