سخن ماه

سخن ماه

گاهی در تولید ماهنامه مشکلاتی پیش می‌آید؛ یا ترجمه کم است یا نگارش نیست. گاهی کارها با تاخیر می‌رسند، پر از غلط املایی هستند، رسم‌الخط یا حتا نیم‌فاصله در آن‌ها رعایت نشده و پانویس‌هایشان باید استانداردسازی شود. و با این که بارها اعلام شده که مطالب با عکس مناسب ارسال شوند، در صد و بیست و دو درصد موارد (!) هیچ عکسی وجود ندارد و باید کشف کنی چه جور عکسی برای چه مطلبی خوب است، بعد عکس پیدا کنی، بعد لینک بدهی و هزار دردسر دیگر. و گاهی که نه، همیشه این وسط یک مشت کار دیگر هست که همه دارند و ربطی به ماهنامه ندارد و اولویت انجامشان هم قطعاً از شگفت‌زار بیشتر است.

این وسط اگر بخواهی کاری کنی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، نه از کار و زندگی باز بمانی و نه شگفت‌زار دچار مشکل شود، باید حد وسط را بگیری و این طوری می‌شود که اوقاتی پیش می‌آید که شگفت‌زار تاخیر دارد یا برخی مطالب اندکی با اشکال همراه هستند یا آن طور که مطابق میل نویسنده و ارسال کننده بوده‌، نیستند. غرض از این صحبت این که، متاسفانه چاره‌ای نیست و مطمئناً مشکل برای همه هست. با این حال ما همچنان به تعهد خود که انتشار ماهانه یک نسخه مجله‌ی اینترنتی ع‌ت‌ف‌و محور است، پایبندیم و از مشکلات گاه‌به‌گاه هم پوزش می‌طلبیم. آرزوهای شگفت‌زار زیاد است و گرچه به جای سوخت موشک فعلاً با سوزاندن ذغال پیش می‌رود، اما مطمئناً از حرکت باز نخواهد ایستاد. متشکرم.

 

شیرین سادات صفوی