سخن ماه

 

شگفت‌زار رسانه‌ی ادبیات گمانه‌زن است. هدفی ندارد جز برآوردن عطش خواننده‌ی فارسی‌زبان به علمی‌تخیلی، فانتزی و وحشت. شگفت‌زار مثل یک دوز ماهانه از داروی شفابخش ع‌ت‌ف‌و می‌ماند! و حالا شگفت‌زار مروج برتر ع‌ت‌ف‌و هم هست.

حدود سه سال است که شگفت‌زار منتشر می‌شود. این شماره‌ی 22 و 23 است و شماره‌ی 24 هم در تنور، آماده‌ی پخت. تا به حال ویژه‌نامه فراوان داشته است –نمونه‌اش همین شماره- و خواهد داشت. برنامه‌های بزرگی هم در سر دارد. شگفت‌زار می‌خواهد بزرگتر هم بشود.

همکاران شگفت‌زار تنها با سوخت علاقه است که کار می‌کنند. و آن چیزی که خستگی‌شان را در می‌کند، این است که گاهی کسی ایمیلی بزند، حضوراً بیاید یا حتا پیغام بفرستد که شگفت‌زار را در یک گوشه‌ای از این جهان می‌خواند. بعد هم این‌طور بشود که بهش بگویند مروج است و برتر مروجان است و برایش کف بزنند. همین سوخت موشکی است که ما را تا مریخ هم خواهد فرستاد.

شگفت‌زار موفقیت خود را مدیون هیات تحریریه، همکاران پیدا و پنهان و خوانندگان همیشگی‌اش است و در کنار آن‌هاست که تشویق شده است. شگفت‌زار امیدوار است به آینده و موفقیت‌های بیشتر! شگفت‌زار این‌جاست تا بماند!

شیرین سادات صفوی